Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη: εορτάζουν την τρίτη μέρα του Πάσχα

0 comment
Κοινοποιείστε το άρθρο

Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη: εορτάζουν την τρίτη μέρα του Πάσχα

Ὡς φῶς ἡμῖν ὤφθησαν Ραφαὴλ μέγα
Ὁμοῦ καὶ Νικόλαος οἱ κεκρυμμένοι.
Εἰρήνη ἀθλήσασα σὺν τοῖς τοκεῦσι
Ἡμῖν ἤδη ἔγνωσται θαύμασι ξένοις.
Καρυῶν ἀθλήσαντες Μονῇ τῇ πάλαι
Τῆς ἄνω ἐπέβητε Μάρτυρες δόξῃς.

Κοινοποιείστε το άρθρο

You may also like