ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών για την τροπολογία του cash rebate

0 comment
Κοινοποιείστε το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών για την τροπολογία του cash rebate

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ψήφισε πρόσφατα το νόμο Ν.4704/2020, χωρίς να προηγηθεί ο αναγκαίος παραγωγικός διάλογος με τους φορείς του Οπτικοακουστικού χώρου αλλά με μόνη τη συνεργασία με μια ομάδα ολιγάριθμων ενδιαφερόμενων παραγόντων και με την ανοχή των υπευθύνων του ΕΚΟΜΕ.

«Ενός κακού μύρια όσα έπονται…» Αιφνίδια, τώρα, το Υπουργείο ετοιμάζει μια τροποποίηση του νόμου, η οποία ενισχύει και δεν επιλύει ήδη προβληματικά σημεία, καθώς μετακινεί πολύ μεγάλο μέρος του επενδυτικού cash rebate σε αμοιβές εξωτερικού. Καλλιτεχνικοί και τεχνικοί συντελεστές των ελληνικών οπτικοακουστικών παραγωγών αλλά και εργαζόμενοι στις ξένες συμπαραγωγές, κινδυνεύουν με παρατεταμένη ανεργία όχι μόνο λόγω πανδημίας αλλά και λόγω έλλειψης κεφαλαίων, εάν τα χρήματα των επενδυτικών κινήτρων δοθούν γενναιόδωρα σε δαπάνες στην αλλοδαπή αφήνοντας, έτσι. Κενά ταμεία στην ημεδαπή.

Ως καταξιωμένοι δημιουργοί, δεν είμαστε φοβικοί, αλλά η εξωστρέφεια που συνδυάζεται με εκροή ποσών για ξένους συντελεστές πρέπει να ακολουθήσει το πνεύμα των ανάλογων προβλέψεων σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη: να προβλέπεται μεν ένα τέτοιο rebate, αν είναι αναγκαίο, υπό τον όρο όμως ότι αυτό θα περιορίζεται σε 10% με 15% του συνολικού cash rebate κάθε ξένης παραγωγής και με την επιπλέον πρόβλεψη ότι κάθε τέτοιο ποσό θα φορολογείται απαραίτητα εντός Ελλάδας. Τέλος επισημαίνουμε την κατάτμηση των αρμοδιοτήτων στα θέματα του Οπτικοακουστικού μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΥΠ.ΠΟ.Α., γεγονός που ενισχύθηκε με την πρωτοβουλία της προηγούμενης κυβέρνησης να υπαχθεί το ΕΚΟΜΕ σε άλλο Υπουργείο πλην ΥΠ.ΠΟ.Α. Τέτοιες συναρμοδιότητες οδηγούν σε σύγχυση και κυρίως καθιστούν τους ανθρώπους της καλλιτεχνικής δημιουργίας κυνηγούς αρμοδίων και ερευνητές αρμοδιοτήτων, με κίνδυνο συχνά αυτοί να μαθαίνουν από τα Μ.Μ.Ε. τις νομοθετικές εξελίξεις που τους αφορούν.

Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών επιφυλάσσεται προσεχώς να εκθέσει τεκμηριωμένα τους προβληματισμούς της και τις προτάσεις της στο πεδίο της Ψηφιακής Πολιτικής υπό το πρίσμα και των επερχόμενων χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και να εστιάσει στον αδιευκρίνιστο ρόλο που διαδραματίζει το ΕΚΟΜΕ τον τελευταίο καιρό στο πεδίο αυτό.

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ
Κοινοποιείστε το άρθρο

You may also like