Αντιμετώπιση της εφηβικής παχυσαρκίας

Αντιμετώπιση της εφηβικής παχυσαρκίας

0 comment
Κοινοποιείστε το άρθρο

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ανακοινώνει την έναρξη του νέου έργου «Αντιμετώπιση της εφηβικής παχυσαρκίας του Food4Inclusion» σε συνεργασία με το SAFE με χρηματοδότηση από το European Social Fund+ (ESF).

 

Μέσω του έργου θα καταρτιστούν έφηβοι στις διατροφικές αρχές, στην αξία της φυσικής δραστηριότητας, στις διατροφικές διαταραχές, στις διακρίσεις και τον σχολικό εκφοβισμός και στους πιθανούς κινδύνους που ενέχει η κακή διατροφή.

 

Διάδοση του εκπαιδευτικού υλικού και μέτρηση του αντικτύπου

 

Σκοπός του έργου είναι η διάδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος Tackling Adolescence Obesity (ΤΑΟ) σε σχολεία που βρίσκονται σε μειονεκτούσες περιοχές της Ελλάδας, ορφανοτροφεία δομές προσφύγων και δομές εφήβων εν γένει, μέσα από την εκπαίδευση επαιδευτικών, ο οι οποίοι με τη σειρά τους, θα διδάξουν το υλικό του ΤΑΟ στους μαθητές. Το έργο ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση των αποτελσμάτων της δράσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τους ίδιους τους επωφελούμενους.

 Τί είναι το έργο ΤΑΟ

Ο βασικότερος στόχος του έργου ΤΑΟ είναι η δημιουργία ενός προγράμματος κατάρτισης για τους έφηβους το οποίο βασίζεται στις διατροφικές αρχές, τη φυσική δραστηριότητα, τις διατροφικές διαταραχές, τις διακρίσεις και τον εκφοβισμό (bullying) και θα αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για την υγεία εξαιτίας της κακής διατροφής.

Στο πλαίσιο του έργου έχει δημιουργηθεί Εγχειρίδιο για τους Μαθητές, Εγχειρίδιο για τους Εκπαιδευτικούς καθώς και υποστηρικτική ιστοσελίδα. Το υλικό έχει δοκιμαστεί σε σχολεία στις χώρες των εταίρων και είναι έτοιμο να διαδοθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα ΤΑΟ project θέτει 3 προτεραιότητες :

  1. Κοινωνική Ένταξη: η ευχή μας είναι να δημιουργηθεί ένα σχολικό περιβάλλον με δυνατότητα ένταξης εφήβων που αντιμετωπίζουν προβλήματα παχυσαρκίας
  2. Ανοιχτή εκπαίδευση και καινοτόμες πρακτικές στην ψηφιακή εποχή: ο στόχος μας είναι η ιστοσελίδα να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό υλικό που θα υποστηρίζει το πρόγραμμα κατάρτισης
  3. Σχολική εκπαίδευση με ενδυναμωμένο προφίλ εκπαιδευτικών: στόχος μας είναι να παρέχουμε στους εκπαιδευτικούς εργαλεία και οδηγίες ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να προσέχουν το σώμα τους και το μυαλό τους καθώς και να δημιουργήσουν ένα σχολικό περιβάλλον ανοιχτό σε όλους.
Κοινοποιείστε το άρθρο

You may also like