Διαγωνισμός βιβλίου: Διεκδικήστε 2 βιβλία – «Άγιος Πορφύριος Ο Καυσοκαλυβίτης Η ζωή και το έργο του»

by Newsroom
0 comment
Κοινοποιείστε το άρθρο

Διαγωνισμός βιβλίου: Διεκδικήστε 2 βιβλία – «Άγιος Πορφύριος Ο Καυσοκαλυβίτης Η ζωή και το έργο του»

Διαγωνισμός βιβλίου: Διεκδικήστε 2 βιβλία – «Άγιος Πορφύριος Ο Καυσοκαλυβίτης Η ζωή και το έργο του» Γεώργιου Ν. Φουκαδάκη Από Τις Εκδόσεις (Ψυχογιός)

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό

Γραφτείτε στο κανάλι μας στο youtube

Κάντε like την σελίδα του 7nea.gr  στο Facebook

Και γράψτε το σχόλιο σας κάτω από το άρθρο  του διαγωνισμού

 

Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 28/11/2021 17:00 έως  /7 /12/2021 18:00. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με πρόσφορο τρόπο.

 

Η κλήρωση θα γίνει στις 8/12/2021 και θα αναδείξει  (2) νικητές. Οι νικητές θα ανακοινωθούν με σχόλιο κάτω από την αντίστοιχη ανάρτηση από τον λογαριασμό του www.facebook.com/7nea.gr  

 

Ο κάθε νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή μέχρι τις 6/12/2021 με προσωπικό μήνυμα για να δώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου του. Αν ο νικητής δεν επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή μέχρι τις 6/12/2021, αυτοδικαίως χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα επί του επάθλου και ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από την οποιαδήποτε υποχρέωση ανέλαβε έναντι του νικητή σε σχέση με το έπαθλο. Στη θέση του νικητή αυτού υπεισέρχονται ο πρώτος τη τάξει επιλαχόντας.

 

Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα ούτε μπορεί να μεταβιβαστεί.

 

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που θα δοθούν στο Διοργανωτή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα διαγραφούν αμέσως μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των παραπάνω προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και την κλήρωση από τον Διοργανωτή, διά αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Παράλληλα, η αποδοχή του επάθλου από έκαστο νικητή αποτελεί και παροχή συναίνεσης και έγκρισης προς τον Διοργανωτή για χρήση των προσωπικών του στοιχείων ή της παραλαβής του επάθλου του, προς το σκοπό της δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και της διαβίβασή τους στην εταιρεία. Ειδικότερα, έκαστος νικητής του Διαγωνισμού δια του παρόντος αποδέχεται ρητώς και συναινεί ανεπιφύλακτα να δημοσιευθεί στο Facebook το όνομά του στην πλατφόρμα  (  https://www.facebook.com/7nea.gr) κατά την ανακοίνωση των νικητών, κάτω από το σχόλιο του ιδίου.

 

Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει το διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.

 

Ο Διοργανωτής θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρέσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί.

 

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διένεξη, ιαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες όρους και εν γένει τον Διαγωνισμό, και η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από τον Διοργανωτή στον ανωτέρω ιστότοπο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.

 

 

Καλή επιτυχία !

Κοινοποιείστε το άρθρο

You may also like