Διάθεση της ψηφιακής συλλογής των χειρόγραφων κωδίκων της Ι.Μ. Ρουσάνου στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana

Κοινοποιείστε το άρθρο

Διάθεση της ψηφιακής συλλογής των χειρόγραφων κωδίκων της Ι.Μ. Ρουσάνου στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana

Η ψηφιακή συλλογή των χειρόγραφων κωδίκων της Ιεράς Μονής Ρουσάνου που φιλοξενείται στη βάση της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας, θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana μέσω του SearchCulture.gr

Το SearchCulture.gr είναι ο Ελληνικός Συσσωρευτής Ψηφιακού Περιεχομένου Πολιτιστικής Κληρονομιάς, o ενιαίος πολιτιστικός πληροφοριακός χώρος που ανέπτυξε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για την συγκέντρωση και ενοποίηση του συνόλου του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος που παράγεται από φορείς.

Μέσω της υποδομής SearchCulture.gr, το ΕΚΤ είναι ο διαπιστευμένος εθνικός συσσωρευτής πολιτιστικών δεδομένων για τη Europeana εμπλουτίζοντας συνεχώς την διαδικτυακή πύλη με νέες συλλογές που προστίθενται από έγκριτους φορείς της χώρας.

Στόχος του παραπάνω εγχειρήματος είναι η διάθεση και η ανάδειξη της συλλογής των χειρόγραφων κωδίκων και η διασύνδεσή τους με άλλες ψηφιακές συλλογές και πολιτιστικούς φορείς, όπως αρχεία, βιβλιοθήκες, εφορείες αρχαιοτήτων κλπ. σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Μέσω της συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, η Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας επιθυμεί την προβολή, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, του πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μονής Ρουσάνου των Μετεώρων και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές.

Πηγή: https://www.tameteora.gr/

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Κοινοποιείστε το άρθρο

You may also like