Η ενεργειακή ετικέτα των ηλεκτρικών συσκευών άλλαξε

by Newsroom
0 comment
Κοινοποιείστε το άρθρο

Η ενεργειακή ετικέτα των ηλεκτρικών συσκευών άλλαξε από 1η Μαρτίου 2021 & αποκτά νέα κλίμακα A έως G

Η ενεργειακή σήμανση των ηλεκτρικών συσκευών δεν είναι μια έννοια καινούρια. Έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και αρκετά χρόνια με στόχο να παρέχονται στους καταναλωτές, με απλό τρόπο, ακριβείς και συγκρίσιμες πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας και άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Στην ουσία, η ενεργειακή σήμανση, μέσω της ετικέτας, μας βοηθά στην επιλογή προϊόντων με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και συνεπώς χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.

Οι ενεργειακές ετικέτες:

 • κατατάσσουν τις συσκευές σε κλίμακα από το Α έως το G, ανάλογα με την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνουν
 • βοηθούν τους καταναλωτές να εξοικονομούν χρήματα επιλέγοντας προϊόντα που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια
 • μπορεί να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν λιγότερο ενεργοβόρα προϊόντα

Οι συσκευές κατηγορίας Α (πράσινες) καταναλώνουν τη λιγότερη ενέργεια – είναι δηλαδή οι πλέον αποδοτικές από ενεργειακή άποψη. Οι συσκευές κατηγορίας G (κόκκινες) καταναλώνουν τη μεγαλύτερη ενέργεια.

Οι κανόνες της ΕΕ για την ενεργειακή επισήμανση ισχύουν επίσης για ορισμένα «συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα»: αγαθά ή συστήματα με επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση. Οι κανόνες δεν ισχύουν για μεταχειρισμένα προϊόντα ή για μέσα επιβατικών ή εμπορευματικών μεταφορών.

Σύστημα ετικετών διαβάθμισης χωρίς το σύμβολο +

Από τον Μάρτιο του 2021, το σύστημα ετικετών της ενεργειακής διαβάθμισης χρησιμοποιεί μόνο την κατάταξη από το A έως το G, αντί για τις βαθμολογίες A+++ έως D όπως ίσχυε προηγουμένως. Αυτό το νέο σύστημα διαβάθμισης εφαρμόζεται στις ακόλουθες ομάδες προϊόντων:

 • ψυγεία
 • πλυντήρια πιάτων
 • πλυντήρια ρούχων
 • τηλεοράσεις
 • λαμπτήρες και λάμπες

Οι πρώτες 4 ομάδες προϊόντων πρέπει να φέρουν αναπροσαρμοσμένη ετικέτα από την 1η Μαρτίου 2021. Οι λαμπτήρες και οι λάμπες πρέπει να φέρουν αναπροσαρμοσμένη ετικέτα από την 1η Σεπτεμβρίου 2021. Για ορισμένες ομάδες προϊόντων πρέπει να αναρτάται ευκρινώς σε κάθε προϊόν ενεργειακή ετικέτα στο σημείο πώλησης.

Υποχρεώσεις κατασκευαστών και μεταπωλητών

Εάν είστε κατασκευαστής με έδρα στην ΕΕ, εισαγωγέας ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος κατασκευαστή τρίτης χώρας, πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες πριν διαθέσετε ένα προϊόν στην αγορά της ΕΕ:

 • καταχωρίστε όλα τα προϊόντα για τα οποία απαιτείται ενεργειακή ετικέτα στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων για την ενεργειακή επισήμανση (EPREL)
 • βεβαιωθείτε ότι η απαιτούμενη ενεργειακή ετικέτα υπάρχει σε κάθε συσκευή που πουλάτε
 • προμηθεύστε δωρεάν τους εμπόρους με τις σχετικές ετικέτες και τα φυλλάδια πληροφοριών για τα προϊόντα
 • διασφαλίστε ότι οι ετικέτες τοποθετούνται με τρόπο που να είναι ορατές και ευανάγνωστες στα καταστήματα αλλά και κατά τις διαδικτυακές πωλήσεις

EPREL, βάση δεδομένων για τα προϊόντα

Όλα τα προϊόντα που απαιτούν ενεργειακή επισήμανση πρέπει να καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων EPREL προτού διατεθούν στην αγορά της ΕΕ. Οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλετε περιλαμβάνουν:

 • φυλλάδιο πληροφοριών για το προϊόν
 • έγγραφα τεχνικών προδιαγραφών
 • παρακολούθηση της συμμόρφωσης

Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε είναι να δημιουργήσετε έναν «νέο οργανισμό προμηθευτών» (= την εταιρεία σας) στον ιστότοπο EPREL. Αυτό θα περιλαμβάνει τη δημιουργία λογαριασμού EU login. Ο λογαριασμός EU login θα παρέχει επίσης πρόσβαση στις κατευθυντήριες γραμμές EPREL για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης.

Διαδικτυακές ή άλλες εξ αποστάσεως πωλήσεις

Εάν διαθέτετε προϊόντα σε πελάτες χωρίς προσωπική επαφή, πρέπει επίσης να δίνετε τις πληροφορίες της ενεργειακή ετικέτας. Για πωλήσεις μέσω διαδικτύου, πρέπει να αναρτάτε με σαφήνεια, κοντά στην τιμή και με το ίδιο μέγεθος γραμματοσειράς, τα ακόλουθα:

 • ενεργειακή ετικέτα ή
 • ενεργειακή τάξη με ένθετο βέλος το οποίο αποτελεί σύνδεσμο προς την αντίστοιχη ενεργειακή ετικέτα

Όπως εξελίσσονται οι τεχνολογίες, έτσι και οι κανόνες. Στις απαιτήσεις που μπορεί να αλλάξουν περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που πρέπει να διαθέτετε σχετικά με τα προϊόντα, οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την κατάταξη ενός προϊόντος και το σημείο τοποθέτησης των ετικετών.

 

Δείτε αναλυτικά και με παραδείγματα τι άλλαξε λοιπόν και γιατί

Από την 1η Μαρτίου 2021, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνει την εμφάνισή της η νέα ενεργειακή ετικέτα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών.

Η αλλαγή αυτή κρίθηκε σκόπιμη για να προσφέρει:

 • Καλύτερη πληροφόρηση για τους καταναλωτές: Η παλιά ενεργειακή ετικέτα, με κλίμακα A+++ έως D, δεν ήταν πλέον τόσο χρηστική. Αφενός οι πολλές κλάσεις «+» στην κλίμακα και αφετέρου η κατάταξη των περισσότερων προϊόντων ήδη στις 2-3 υψηλότερες κλάσεις, μπερδεύουν τους καταναλωτές και τους δυσκολεύουν να ξεχωρίσουν τα πιο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα.
 • Κίνητρα για τους κατασκευαστές: Μέσω της νέας σήμανσης ενθαρρύνονται οι κατασκευαστές να παράγουν αποδοτικότερα και πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα.

Ποια είναι τα στοιχεία της νέας ενεργειακής ετικέτας;

1 Κλίμακα ενεργειακής απόδοσης

Η κλίμακα ενεργειακής απόδοσης αλλάζει. Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη αλλαγή. Οι κλάσεις Α+, Α++ και Α+++, οι οποίες προκαλούσαν και τη μεγαλύτερη σύγχυση, καταργούνται. Πλέον η κλίμακα θα αποτελείται από τις κλάσεις A, B, C, D, E, F, G και θα είναι κοινή για όλα τα προϊόντα.
Οι συσκευές που ανήκουν στην κλάση Α (πράσινες) είναι αυτές με τη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, ενώ οι συσκευές που ανήκουν στην κλάση G (κόκκινες) είναι αυτές με τη μεγαλύτερη κατανάλωση.

2 Κωδικός QR

Στην πάνω δεξιά γωνία της ετικέτας τοποθετείται κωδικός QR. Σαρώνοντας τον κωδικό με smartphone αποκτάς πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων “EPREL”, η οποία παρέχει επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα που φέρουν ενεργειακή σήμανση.

3 Κατανάλωση Ενέργειας

Στο μεσαίο τμήμα της ετικέτας παρουσιάζεται η κατανάλωση ενέργειας πιο ευδιάκριτα και αποτυπώνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα με την ομάδα προϊόντος: σε kWh ανά έτος, σε kWh ανά 1000 ώρες ή σε kWh ανά 100 κύκλους λειτουργίας.

4 Εικονογράμματα

Στο κάτω τμήμα της ετικέτας εμφανίζονται εικονογράμματα τα οποία ενημερώνουν για πρόσθετα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Τα περισσότερα εικονογράμματα παραμένουν ίδια με αυτά της παλιάς ενεργειακής ετικέτας, ορισμένα ανανεώθηκαν, ενώ προστέθηκαν και κάποια καινούργια.

Ποιες ομάδες προϊόντων θα φέρουν τη νέα ενεργειακή ετικέτα το 2021;

Η εφαρμογή των νέων ενεργειακών ετικετών στις ομάδες προϊόντων θα γίνει σταδιακά. Συγκεκριμένα, οι ομάδες προϊόντων που την αποκτούν από 1η Μαρτίου 2021 είναι:

 • Ψυγεία & Καταψύκτες
 • Πλυντήρια Πιάτων
 • Πλυντήρια Ρούχων & Πλυντήρια-Στεγνωτήρια ρούχων
 • Τηλεοράσεις & Οθόνες
 • Συντηρητές Κρασιών

Οι λαμπτήρες-λάμπες θα αποκτήσουν τη νέα ετικέτα από την 1η Σεπτεμβρίου 2021, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες προϊόντων (κλιματιστικά, ηλεκτρικές σκούπες, στεγνωτήρια ρούχων κτλ.) αναμένεται να ακολουθήσουν από το 2022.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

3 σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζειτε:

 1. Δεν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ της παλιάς και της νέας κλίμακας ενεργειακής απόδοσης. Συνεπώς μην περιμένεις ένα προϊόν κλάσης A+++ να θεωρείται κλάσης A και στη νέα ετικέτα. Αντιθέτως, πολλές συσκευές με σημερινή κλάση ακόμα και στα υψηλότερα επίπεδα A+++, θα αποκτήσουν χαμηλότερη κλάση (π.χ. B ή ακόμα και C) με βάση τη νέα ετικέτα. Αυτο βέβαια δεν σημαίνει ότι η ενεργειακή κατανάλωση του προϊόντος έχει αλλάξει, απλώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της απόδοσής του και η κατάταξή του στη νέα κλίμακα A-G.
 2. Με βάση τη νέα κλίμακα A-G, ελάχιστα προϊόντα που θα διατίθενται στην αγορά θα ανήκουν στην κλάση A. Επομένως η κλάση Α θα παραμείνει για κάποιο διάστημα σχετικά κένη και αυτό είναι σκόπιμο ώστε να υπάρχει περιθώριο για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και βελτιωμένων προϊόντων.
 3. Σε παλιότερα μοντέλα προϊόντων, για την παραπάνω λίστα, και μόνο μέχρι το Νοέμβριο 2021 (9-μηνη μεταβατική περίοδος), μπορεί να συναντάς ακόμη την παλιά ετικέτα. Μετά την καταληκτική ημερομηνία πλέον δεν θα επιτρέπεται να πωλούνται συσκευές που δεν φέρουν την νέα ετικέτα.

Νέες ενεργειακές ετικέτες ανά κατηγορία

 

Ψυγεία-Καταψύκτες

Πλυντήρια Πιάτων

Πλυντήρια Ρούχων

Πλυντήρια-Στεγνωτήρια ρούχων
Η ετικέτα χωρίζεται σε 2 πλευρές. Στην αριστερή ορίζονται οι δείκτες για τον πλήρη κύκλο πλυσίματος & στεγνώματος, ενώ στη δεξιά ορίζονται οι δείκτες μόνο για τον κύκλο πλυσίματος.

Συντηρητές Κρασιών

Τηλεοράσεις-Οθόνες

Δικτυογραφία

https://www.skroutz.gr/blog/posts/487-to-ixeres-oti-i-energeiaki-etiketa-allazei

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/energy-labels/index_el.htm

Κοινοποιείστε το άρθρο

You may also like