Η Παρθένος σήμερον τον Επιούσιον τίκτει

0 comment
Κοινοποιείστε το άρθρο

Η Παρθένος σήμερον τον Επιούσιον τίκτει

Μέσα ἀπό τήν καρδιά μου σᾶς εὔχομαι εὐλογημένα Χριστούγεννα καί ἕνα Νέο Χρόνο τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ ἡμέρες ὑγείας, ἐλπίδας, προσδοκίας, ἀντίστασης, καλωσύνης, χαρᾶς εἰρήνης, ἐνθουσιασμοῦ, ἡλιόλουστες ἀπό τό φῶς καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Mνήσθητι, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ ἐν σπηλαίῳ τεχθείς καί ἐν φάτνῃ ἀνακληθείς, πάντων τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Mνήσθητι, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ ἐν σπηλαίῳ τεχθείς καί ἐν φάτνῃ ἀνακληθείς, τῶν Ἐπισκόπων μας, τῶν Ἱερέων μας, τῶν Μοναχῶν καί Μοναζουσῶν.

Mνήσθητι, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ ἐν σπηλαίῳ τεχθείς καί ἐν φάτνῃ ἀνακληθείς, τῶν ἐν ἀσθενείαις κατακειμένων καί τῶν ἐν θλίψεσιν, αἰχμαλωσίᾳ καί πικρᾷ δουλείᾳ ἀδελφῶν ἡμῶν.

Mνήσθητι, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ ἐν σπηλαίῳ τεχθείς καί ἐν φάτνῃ ἀνακληθείς, τῶν ἰατρῶν καί τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ τῶν Νοσοκομείων, τῶν κυκλούντων μετά φροντίδος καί ἐπιστήμης τούς ἀσθενεῖς ἀδελφούς ἡμῶν.

Mνήσθητι, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ ἐν σπηλαίῳ τεχθείς καί ἐν φάτνῃ ἀνακληθείς, τῶν πτωχῶν καί ὀρφανῶν.

Mνήσθητι, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ ἐν σπηλαίῳ τεχθείς καί ἐν φάτνῃ ἀνακληθείς, τῆς νεολαίας σου.

Mνήσθητι, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ ἐν σπηλαίῳ τεχθείς καί ἐν φάτνῃ ἀνακληθείς, τῶν ἀνέργων καί τῶν δεινῶς δοκιμαζομένων.

Mνήσθητι, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ ἐν σπηλαίῳ τεχθείς καί ἐν φάτνῃ ἀνακληθείς, τῶν διακονούντων ἡμῖν, τῶν μισούντων καί ἀγαπώντων ἡμᾶς.

Μνήσθητι, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ ἐν σπηλαίῳ τεχθείς καί ἐν φάτνῃ ἀνακληθείς, τῶν πενθούντων ἀδελφῶν ἡμῶν.

Mνήσθητι, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ ἐν σπηλαίῳ τεχθείς καί ἐν φάτνῃ ἀνακληθείς, τῶν προαπελθόντων πατέρων, ἀδελφῶν, γονέων, συζύγων, τέκνων, φίλων, διδασκάλων καί ἀναδόχων ἡμῶν ἐν τῇ πίστει.

Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας! Κανέναν καί τίποτα μή φοβᾶσθε! Ποτέ μή φοβᾶσθε! Χρόνια σας πολλά καί εὐλογημένα!

+ O ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ

Πηγή Αποστολική Διακονία

 

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Κοινοποιείστε το άρθρο

You may also like