Ήταν 24/9/1828 όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα Ταχυδρομική Υπηρεσία

Κοινοποιείστε το άρθρο

Ήταν 24/9/1828 όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα Ταχυδρομική Υπηρεσία με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο.

Ελληνικά Ταχυδρομεία: Σαν σήμερα στις 24 Σεπτεμβρίου 1828 η Ελλάδα αποκτούσε για πρώτη φορά Ταχυδρομείο. Συγκεκριμένα ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην χώρα μας Ταχυδρομική Υπηρεσία, με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο.

Από το 1970 η ελληνική ταχυδρομική υπηρεσία απέκτησε την ιδιότητα του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με τίτλο «ΕΛΤΑ». Το 1996 μετατράπηκαν σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΤΑ Α.Ε.». Η εταιρεία σήμερα διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και απολαμβάνει πλήρη διοικητική, νομική & οικονομική ανεξαρτησία, υπό την εποπτεία του κράτους.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) έχουν διαδραματίσει, για περισσότερα από 185 χρόνια, ένα σημαντικό ρόλο τόσο στο κοινωνικό, όσο και στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας, με 704 καταστήματα, 719 ταχυδρομικά Πρακτορεία και 6.800 εργαζομένους.

Τα ΕΛΤΑ έχουν το μονοπώλιο της έκδοσης γραμματοσήμων. Εκδίδουν γραμματόσημα από το 1861. Επίσης από τις 24 Απριλίου του 2017 παρέχουν και ηλεκτρικό ρεύμα για επιχειρήσεις και οικίες.

Ελληνική Ταχυδρομική Υπηρεσία: Οι σημαντικότερες ημερομηνίες

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1828 ο Κυβερνήτης της Ελλάδος Ιωάννης Καποδίστριας υπέγραψε ψήφισμα “περί συστάσεως τακτικής Ταχυδρομικής Συγκοινωνίας”, ιδρύοντας το «Γενικόν Ταχυδρομείον».

Στην Αθήνα ο ταχυδρόμος ερχόμενος από το Ναύπλιο, την τότε πρωτεύουσα, “ανήρχετο επί βαρελίου, αναγιγνώσκων εις επήκοον των συγκεντρωμένων κατοίκων τας επί των επιστολών διευθύνσεις. Εν περιπτώσει καθ’ ην δεν εμφανίζοντο οι αποδέκται, αι επιστολαί εκαίοντο επιτόπου”. Η γεωγραφική ιδιομορφία και ποικιλία της χώρας, καθώς και η παντελής έλλειψη συγκοινωνιακής υποδομής, έκανε το ταχυδρομικό έργο ιδιαίτερα δύσκολο.

Το 1834 σε συμφωνία με το Γάλλο τραπεζίτη Φεράλδη εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του ταχυδρομείου προς και από τα νησιά, ενώ το 1836 τοποθετούνται οι πρώτες άμαξες για τη μεταφορά αλληλογραφίας Αθήνα-Πειραιά.

Το 1860 τίθεται σε ισχύ ο νόμος περί γραμματοσήμων και τυπώνεται στο Νομισματοκοπείο του Παρισιού το πρώτο ελληνικό γραμματόσημο που έχει σαν παράσταση -συμβολικά- το μυθολογικό Θεό Ερμή. Οι πρώτες αυτές εκδόσεις δεν είχαν δοντάκια και η συλλεκτική τους αξία σήμερα είναι μεγάλη.

Το 1869 τα Ελληνικά Ταχυδρομεία επιβιβάζονται στο τρένο, ενώ το 1874 βρίσκονται παρόντα στην Ίδρυση της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης στη Βέρνη.

Το 1892 το τηλέφωνο προστέθηκε στις αρμοδιότητες των ταχυδρομείων και δημιουργούνται τα 3Τ (Ταχυδρομεία, Τηλέγραφος, Τηλέφωνο).

Το 1896 γίνονται οι πρώτοι Διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προχωρούν σε δύο διεθνείς πρωτοπορίες: εξέδωσαν την -πρώτη παγκοσμίως- σειρά αναμνηστικών γραμματοσήμων με αθλητικό θέμα και διέθεσαν μέρος των εσόδων από την πώληση αυτών των γραμματοσήμων για να ενισχύσουν οικονομικά την Ολυμπιακή Επιτροπή. Με αυτή την ενέργειά τους, έγιναν οι πρώτοι Επίσημοι Χορηγοί των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.

Το 1909 εγκαινιάστηκε η αγροτική ταχυδρομική υπηρεσία. Επί δεκαετίες ο αγροτικός διανομέας αποτελούσε το μοναδικό μέσο επικοινωνίας της ελληνικής υπαίθρου με τον υπόλοιπο κόσμο.

Το 1926 η Ιταλική εταιρία Αεροεσπρέσσο απογειώνει για πρώτη φορά τα 3Τ.

Το 1940 εν όψει του Ελληνοϊταλικού πολέμου, οργανώθηκε η “εν εκστρατεία Ταχυδρομική υπηρεσία”.

Το 1949 με την ίδρυση του ΟΤΕ χωρίζονται τα 3Τ και δημιουργούνται πλέον τα ΕΛ.ΤΑ., που αναλαμβάνουν αμιγώς ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Από το 1970 ξεκίνησαν να λειτουργούν ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Το 1983 καταργείται ο 3ψήφιος Κωδικός και αντικαθίσταται με τον Ταχυδρομικό Κώδικα, ξεκινώντας την προσπάθεια καθολικού εκσυγχρονισμού της εταιρίας.

Με νόμο του 1996 καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ΔΕΚΟ και το 1998 καθορίζεται ο ρόλος των ΕΛ.ΤΑ. ως φορέα παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.

Το 1998 ξεκίνησε ένα σημαντικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και βελτιστοποίηση της χρήσης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Την ίδια χρονιά ιδρύεται η θυγατρική εταιρεία ΚΕΚ-ΕΛΤΑ Α.Ε.

Το 2000 ιδρύεται η θυγατρική εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.

Το 2004 τα ΕΛΤΑ ανακηρύχθηκαν «Μέγας Χορηγός» των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Το 2006 τα ΕΛΤΑ συνάπτουν στρατηγικής σημασίας εμπορική συμφωνία με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η οποία ενισχύει περαιτέρω τη θέση των ΕΛΤΑ στη λιανική τραπεζική. Στόχος είναι η ενίσχυση της σχέσης και των εσόδων, η από κοινού ανάπτυξη των δικτύου των δύο εταιρειών και η βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών τους.

Το 2008 τα ΕΛΤΑ ολοκλήρωσαν ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων αυτοματοποίησης του δικτύου των Ταχυδρομικών Καταστημάτων και Κέντρων Διαλογής, αναβάθμισης των υποδομών Πληροφορικής και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Την 1/1/2013 με το Ν.4053/2012 πραγματοποιήθηκε η πλήρης απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς της Ελλάδας και διαμορφώθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας.

Το 2016 τα ΕΛΤΑ εισέρχονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα λαμβάνοντας άδεια προμήθειας από τη Ρ.Α.Ε.

Το 2017 τα ΕΛΤΑ εφαρμόζουν την Κ.Υ.Α. για τον εκτελωνισμό των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινούνται μέσω του Φ.Π.Κ.Υ.

Το 2018 υλοποιείται η μεταβίβαση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα ΕΛΤΑ στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.)

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Κοινοποιείστε το άρθρο

You may also like