Κοσμάς ο Αιτωλός

Κοσμάς ο Αιτωλός – Διδαχές: Σχολείο και Χριστιανισμός

Κοσμάς ο Αιτωλός - Διδαχές: Σχολείο και Χριστιανισμός

0 comment
Κοινοποιείστε το άρθρο

Κοσμάς ο Αιτωλός – Διδαχές: Σχολείο και Χριστιανισμός

Κοσμάς ο Αιτωλός

«Διατί από το σχολείον μανθάνομεν το κατά δύναμιν τι είναι Θεός, τι είναι Αγία Τριάς, τι είναι άγγελοι, αρχάγγελοι, τι είναι δαίμονες,τι είναι Παράδεισος, τι είναι Κόλασις, τι είναι αμαρτία, αρετή. Από το σχολείον μανθάνομεν τι είναι Αγία Κοινωνία, τι είναι Βάπτισμα, τι είναι το άγιον Ευχέλαιον, ο Τίμιος Γάμος, τι είναι ψυχή, τι είναι κορμί, τα πάντα από το σχολείον τα μανθάνομεν, διατί χωρίς το σχολείον περιπατούμεν εις σκότος. Καλύτερα να έχης εις την χώραν σου σχολείον ελληνικόν παρά να έχης βρύσες και ποταμούς, διατί η βρύσις ποτίζει το σώμα, το δε σχολείον ποτίζει την ψυχήν, το σχολείον ανοίγει τες εκκλησίες, το σχολείον ανοίγει τα μοναστήρια. Ανίσως και δεν ήτανε σχολεία, που ήθελα εγώ να μάθω να σας διδάσκω;»

 

Σχόλιο: Ο Χριστιανισμός συμβάλει ιδιαίτερα στο σχολείο, και το σχολείο στον Χριστιανισμό. Εδώ, αν λάβουμε υπ΄ όψιν μας και κάποια σημερινά δεδομένα που είχε προφητεύσει πριν από χρόνια ο Πατροκοσμάς, ότι : Στην σημερινή εποχή, το μάθημα των Θρησκευτικών, έχει έρθει σε δεύτερη μοίρα στην εκπαίδευση. 

 

Απόσπασμα από το βιβλίο  Αθήνα:εκδ. Τήνος, 1979, Διδαχή Α2, 782,σ.148

Κοινοποιείστε το άρθρο

You may also like