Ο «Χερουβικός Ύμνος» όπως ακουγόταν στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ μέχρι το 1453!

0 comment
Κοινοποιείστε το άρθρο

Ο «Χερουβικός Ύμνος» όπως ακουγόταν στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ μέχρι το 1453!

Δέος και ανατριχίλα από το άκουσμα του «Χερουβικού Ύμνου» όπως αυτός ακουγόταν στην Αγιά Σοφιά μέχρι το 1453 μ.Χ, όπως αναπαραστάθηκε με ειδική επεξεργασία και χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων από το Πανεπιστήμιο Stanford…

«Οι τα Χερουβείμ μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ Τριάδι τον τρισάγιον ύμνον προσάδοντες, πάσαν την βιωτικήν αποθώμεθα μέριμναν ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι ταις αγγελικαίς αοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. Αλληλούια».

 

 

 

Κοινοποιείστε το άρθρο

You may also like