Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός τιμάται σήμερα η μνήμη τους

0 comment
Κοινοποιείστε το άρθρο

Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός τιμάται σήμερα η μνήμη τους

Βολαῖς ἀδελφοὺς οὐ διέσπων οἱ λίθοι,
Ὡς εἰς ἕν, ἄμφω συμπεπηγότας λίθον.
Πρώτῃ Ἰουλίοιο λίθοισιν Ἀνάργυροι ἤθλουν.

Σήμερα, 1η Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εκ Ρώμης. Επειδή όπως είναι γνωστό από το βίο των Αγίων αυτοί είχαν διακριθεί για τα ιαματικά χαρίσματα, με τα οποία τους προίκισε η χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχει ορισθεί την  ημέρα της εορτής τους να  διαβάζεται η αποστολική περικοπή από τη Α΄ προς Κορινθίους Επιστολή όπου γίνεται λόγος για τα ποικίλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το Ανάγνωσμα επίσης είναι ένα από τα επτά Αποστολικά αναγνώσματα που διαβάζονται στην ακολουθία του Αγίου Ευχελαίου. Πριν προχωρήσουμε στο σχολιασμό της περικοπής, θα αναφέρουμε λίγα στοιχεία για τους Αγίους.

Μέσα στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, υπάρχουν τρία ζεύγη Αγίων Αναργύρων με το όνομα Κοσμάς και Δαμιανός. Μιά συζυγία είναι, οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός οι εξ Ασίας που γιορτάζουν την 1η Νοεμβρίου, άλλη συζυγία είναι οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός οι εξ Αραβίας που γιορτάζουν στις 17 Οκτωβρίου και η Τρίτη συζυγία είναι οι σήμερον τιμώμενοι 1η Ιουλίου, Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός οι εκ της Ρώμης.

Οι άγιοι αυτοί, έζησαν επί της ηγεμονίας του βασιλέως Καρίνου κατά το έτος 284μ.Χ και ήταν αυτάδελφοι. Σπούδασαν και οι δύο την ιατρική επιστήμη καθώς είχαν κοινές κλίσεις και ικανότητες. Αυτό τους έκανε να συσφίγξουν ακόμη περισσότερο την μεταξύ τους αδελφική αγάπη. Μετά την αποπεράτωση των σπουδών τους επιδόθηκαν στην εξάσκηση της επιστήμης την οποία διδάχθηκαν. Μάλιστα εξάσκησαν αυτή, όχι σαν επικερδές επάγγελμα, αλλά σαν φιλανθρωπική διακονία. Χρήματα δεν δέχονταν ούτε από τους πτωχούς αλλά ούτε και από τους πλούσιους. Εφάρμοζαν την ευαγγελική εντολή προς τους Αποστόλους και μέσω αυτών προς όλους τους μαθητές του «δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε» (Ματθ. 10,9). Προσέφεραν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους, περισσότερο προς τους πτωχούς, παρά προς τους πλουσίους. Έτσι οι  Άγιοι Ανάργυροι, θεραπεύοντας τους ανθρώπους σωματικά, θεράπευαν και τις ψυχές τους, διδάσκοντας σε αυτούς την πίστη στον αληθινό Θεό, σύμφωνα πάντα και με τη θεία εντολή του Κυρίου προς τους μαθητές του «πορευόμενοι δε, κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγγικεν η Βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. 10,7).

Ο ιερός υμνογράφος γράφει για την πλουσιοπάροχη αυτή θαυματουργία των αγίων Αναργύρων «Τὸ ἰατρεῖον ὑμῶν πηγή ὑπάρχει ἀνεξάντλητος ἀντλουμένη δὲ μάλλον ὑπερεκβλύζει καὶ χεομένη περισσεύεται, καθ’ ἑκάστην κενουμένη καὶ πληθυνομένη. Καὶ οἱ ἀρυόμενοι κορέννυνται ἰάματα καὶ αὔτη διαμένει ἀδαπάνητος (Δοξαστικόν τῶν ἀποστίχων τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς). Γι΄ αυτό και πλήθος πιστών επικαλείτε τη χάρη τους και να τους ευχαριστήσει για ότι πολύτιμο έχει λάβει.

Βιογραφία

Κοινοποιείστε το άρθρο

You may also like