Πως μεθοδεύει ο διάβολος τον πόλεμο εναντίον μας;

by Newsroom
Κοινοποιείστε το άρθρο

Πως μεθοδεύει ο διάβολος τον πόλεμο εναντίον μας;

Πολλές είναι οι μεθοδείες του διαβόλου με τις οποίες επιχειρεί να υποσκελίσει τους πιο ράθυμους. Επειδή έφρόνησε πάνω από την αξία του κατέπεσε από τους ουρανούς.

Ψεύτης είναι ο διάβολος και κανένα αληθινό λόγο δεν λέγει. Υπόσχεται πολλά, όχι για να δώσει, αλλά για να πάρει. Και παίρνει προσωπείο κηδεμονίας.
Αν νήψουμε και προσέχουμε μας γίνεται ο διάβολος αίτιος ευδοκιμήσεως.
Ίδιο του διαβόλου είναι το να κάνει θόρυβο και μανία και πολλή σύγχυση. Θεού όμως ίδιο το να φωτίζει, και να διδάσκει με σύνεση όσα πρέπει. Δεν είναι αιώνια η αρχή του διαβόλου. Με απάτη και με πειθώ τους τραβάει όλους προς τον εαυτό του.
Ο διάβολος ήταν αγαθός. Από ραθυμία όμως και απόγνωση έπεσε σε τέτοια κακία. Είναι σφόδρα πονηρός ο διάβολος, όχι στη φύση του, αλλά με την προαίρεση και τη γνώμη του.
Είναι πονηρός ο διάβολος, το ομολογώ και εγώ, αλλά στον εαυτό του πονηρός, όχι σε εμάς, εάν προσέχουμε.
Ψυχή που δεν είναι καλά προστατευμένη με προσευχές, με ευκολία ο διάβολος την βάζει στον έλεγχο του και με ευχέρεια τη γεμίζει από κάθε αμαρτία.
Ο διάβολος δεν πηγαίνει όπου πόρνος, ή βέβηλος, η άρπαγας, η πλεονέκτης, αλλά όπου διάγουν βίον ήσυχο και ενάρετο.
Κακούργο είναι το θηρίο ο διάβολος και όλα πραγματεύεται και κινεί εναντίον της σωτηρίας μας.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Κοινοποιείστε το άρθρο

You may also like