Σήμερα τιμάμε την υπό του Χριστού Ανάσταση του Λαζάρου

0 comment
Κοινοποιείστε το άρθρο

Σήμερα τιμάμε την υπό του Χριστού Ανάσταση του Λαζάρου

Θρηνεῖς Ἰησοῦ, τοῦτο θνητῆς οὐσίας.
Ζωοῖς φίλον σου, τοῦτο θείας Ἰσχύος.

Κοινοποιείστε το άρθρο

You may also like