Τα Χριστούγεννα στη λογοτεχνία: «Τὰ Χριστούγεννα τοῦ γέρο – Μάνθου»

0 comment
Κοινοποιείστε το άρθρο

Τα Χριστούγεννα στη λογοτεχνία: «Τὰ Χριστούγεννα τοῦ γέρο – Μάνθου»

Εἶναι παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων. Ὁ γέρο – Μάνθος κατέβηκε ἀπὸ τὰ κτήματά του στὸ χωριό. θέλει νὰ ἑορτάσῃ τὴ μεγάλη ἑορτὴ μὲ τὰ παιδιἄ του, νὰ πάῃ καὶ στὴν ἐκκλησία νὰ μεταλάβῃ. Στὸ χωριὸ ἔχει μεγάλους γυιοὺς καὶ δώδεκα  ἐγγόνια. Ὅλα πηγαίνουν στὸ σχολεῖο καὶ κάθονται μαζὶ στὸ ἴδιο σπίτι.

Τὴ νύκτα, ποὺ ἐκτύπησεν ἡ καμπάνα, ὅλοι ἐξεκίνησαν γιὰ τὴν ἐκκλησία. Ὁ παπποὺς φορεῖ τὴν καινούργια φορεσιά  του καὶ περπατεῖ ὁλόρθος σὰν κυπαρίσσι. Ζηλεύεις νὰ τὸν βλέπῃς πῶς περπατεῖ.

Στὴν ἐκκλησία ἄναψε μιὰ μεγάλη λαμπάδα. Προσκύνησε καὶ ἀσπάστηκε τὴν ἁγία εἰκόνα μὲ τὴν Γέννησι τοῦ Χριστοῦ.  Τὰ παιδιὰ ἐπῆγαν κοντὰ στὸν ψάλτη νὰ βοηθήσουν.

« Ἡ γέννησίς Σου, Χριστὲ ὁ θεὸς ἡμῶν… ».

Τί γλυκὰ ποὺ ἀκούονται οἱ ψαλμῳδίες! Τί ὡραῖες ποὺ εἶναι οἱ ἅγιες εὐχές, ποὺ διαβάζει ὁ παπᾶ – Νικόλας! Ὅλα ὁ  παπποὺς τὰ παρακολουθεῖ μὲ προσοχή.

Ὅταν ἡ θεία λειτουργία ἐτελείωσε, ὁ γέρο – Μάνθος ἐπλησίασε καὶ ἐκοινώνησε. Ἔπειτα ὁ παπᾶ – Νικόλας ἐκοινώνησε  καὶ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς ἄλλους καὶ τοὺς ἔδωκε ἀντίδωρο.

Γεμᾶτοι ἀπὸ τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ γυρίζουν τώρα ὅλοι στὸ σπίτι. Ἀρχίζει πιὰ νὰ χαράζῃ. Οἱ πετεινοὶ φωνάζουν πὼς  ἐξημέρωσε. Κικιρίκου! κικιρίκου!

Ὁ παπποὺς κάθεται στὴ γωνιά. Ὅλοι σκύβουν καὶ τοῦ φιλοῦν τὸ χέρι. Πρῶτα οἱ νύμφες, ὕστερα οἱ γυιοί, ὕστερα τὰ  ἐγγόνια.

– Χρόνια πολλά, παππού! Νὰ μᾶς ζήσῃς!
Νὰ ἑορτάσουμε καὶ τοῦ χρόνου καλὰ Χριστούγεννα!

Ὁ παπποὺς συγκινημένος τοὺς δίνει τὴν εὐχή του.

Πηγή: Αναγνωστικό B’ Δημοτικού 1963

Κοινοποιείστε το άρθρο

You may also like