ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

0 comment
Κοινοποιείστε το άρθρο

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δύο βεβαιώσεις που εξέδωσε η Βουλή της νήσου Ψαρών για τον Ιωάννη Θεοφιλόπουλο, (στα έγγραφα αναφέρεται ως Ιωάννης Θεοφίλου Μοραϊτης )για τη συμμετοχή του στο πλήρωμα του πυρπολικού που έκαψε το τουρκικό δίκροτο στην Ερεσό της Μυτιλήνης στις 27 Μαΐου του 1821.

Ο Ιωάννης Θεοφιλόπουλος (Λαγκάδια της Αρκαδίας, 1790- Αθήνα, 1885) ήταν ο τιμονιέρης των πυρπολικών του Δημητρίου Παπανικολή στην Ερεσό και του Κωνσταντίνου Κανάρη κατά την πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας στη Χίο στις 6 Ιουνίου του 1822.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ:
1. Ξεκαθαρίζεται παρ’ ημών ότι ο φιλογενής μας της νήσου […] κύριος Ιωάννης Γ. Θεοφίλου μοραΐτης, ευρισκόμενος εις το πλοίον του κυρίου Ανδρέα Κουτζούκου εν […] της κατακαύσεως του βασέλου, φιλοτιμούμενος από ζήλον πατριωτισμού ετεσπαρκάρησεν και εμβήκεν εις το πουρλότο, με σκοπόν να θυσιάσει το εαυτόν του ή να προσκολίση το αυτό πουρλότο εις το βασέλο, διο και ενήργησεν τον σκοπόν του ανδρείως, επροσκόλησεν το ρηθέν πουρλότο και κατεκαύθη ακολούθως το βασέλον.
Εξεδόθη εν τη ελληνική γκατζελλαρία της νήσου Ψαρών
Τη 6 Ιουνίου 1821, Ψαρά Η Βουλή της νήσου Ψαρών
2. Ο φιλογενέστατος κάτοικος της νήσου μας κύριος Ιωάννης Γ. Θεοφίλου μοραΐτης φιλοτιμήθη και με γενναίαν ψυχήν ημπαρκάρησεν αδοροδοκήτως έσωθεν εις το αποφασισμένον μπορλότο, το οποίο κατέκαυσε το φθοροποιόν και βαρβαρικόν πλοίον δελίνι του τυράννου, […] μετά τον συντρόφον του, με το να αποφάσισεν εις θυσίαν τον εαυτό του δια αγάπη της πίστεως και πατρίδος, προς ον και δίδεται το παρόν αποδεικτικόν της γενναιότητός του εσφραγισμένον με την σφραγίδα της κοινότητος ταύτης.
Εξεδόθη εν τη ελληνική κανγγελλαρία της νήσου Ψαρών
[….]21, Ψαρά Η Βουλή της νήσου Ψαρρών
Υποσημείωση:
Επειδή δεν εξεπαρκιεν του ανω Ιωάννη το προην χαρτι που του εδώσαμεν, του δίδομεν το παρόν έτερον διο και εις ένδειξην
Τη 20 Σεπτεμβρίου 1821 Ψαρρά

Κοινοποιείστε το άρθρο

You may also like