Θέλετε καλύτερη ψυχική υγεία; Βγείτε από τις οθόνες και μπείτε στη φύση

by Newsroom
Κοινοποιείστε το άρθρο

Θέλετε καλύτερη ψυχική υγεία; Βγείτε από τις οθόνες και μπείτε στη φύση

Ο λιγότερος χρόνος μπροστά στην οθόνη και ο περισσότερος χρόνος στη φύση συσχετίζονται με καλύτερη ψυχική υγεία σε παιδιά και εφήβους.


Ο επιπολασμός των ψυχικών ασθενειών σε παιδιά και εφήβους αυξάνεται παγκοσμίως. Οι τεχνολογικές εξελίξεις κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αυξήσει την εμπλοκή των νέων με τις τεχνολογίες οθόνης, ενώ έχει παρατηρηθεί μείωση της επαφής των νέων με τη φύση.

Αυτός ο συνδυασμός αφιέρωσης σημαντικού χρόνου στην οθόνη και μειωμένου χρόνου στην φύση, μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία και την ευημερία του ατόμου. Ωστόσο, οι έρευνες που μελετούν τις ψυχολογικές επιπτώσεις του χρόνου που περνάμε στην οθόνη ή στη φύση, συνήθως εξετάζουν κάθε παράγοντα μεμονωμένα και αποτυγχάνουν να συσχετίσουν τις αμφίδρομες επιπτώσεις της αυξημένης χρήσης της τεχνολογίας και της μειωμένης επαφής με τη φύση, στην ψυχική υγεία και τα γνωστικά αποτελέσματα.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το ερώτημα, ερευνητές από το πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας ανέλυσαν τα ευρήματα 186 μελετών για να συγκρίνουν δεδομένα που αξιολογούν τις συσχετίσεις μεταξύ του χρόνου στην οθόνη, του χρόνου στη φύση και των ψυχικών επιδράσεων τους, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας, της γνωστικής λειτουργίας και των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων, σε παιδιά και εφήβους.

 

Γενικά, τα υψηλά επίπεδα χρόνου στην οθόνη φαίνονται να συσχετίζονται με δυσμενείς ψυχολογικές συνέπειες, ενώ ευνοϊκές είναι οι συνέπειες από τον χρόνο στη φύση. Οι νέοι που προέρχονται από χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο δεν παρουσιάζονται συχνά ως δείγμα στη συνολική βιβλιογραφία και ενδέχεται να επηρεαστούν δυσανάλογα από τον αυξημένο χρόνο στην οθόνη και τον μειωμένο χρόνο στη φύση, με αυτό να τους καθιστά ομάδα προτεραιότητας για μελλοντική έρευνα.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι ο χρόνος στη φύση μπορεί να αντισταθμίσει τις αρνητικές συνέπειες του αυξημένου χρόνου στην οθόνη, κάτι που σημαίνει ότι η φύση είναι ένας όχι αρκετά αξιοποιημένος πόρος από τη δημόσια υγεία για την προαγωγή της ψυχολογικής ευημερίας των νέων σε μια εποχή υψηλής τεχνολογίας.

Οι ερευνητές προσθέτουν: Αυτή η έρευνα υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο χρόνος στη φύση είναι ένας ανεπαρκώς χρησιμοποιούμενος πόρος δημόσιας υγείας, ο οποίος θα μπορούσε ενδεχομένως να λειτουργήσει ως εργαλείο πρόληψης και παρέμβασης, με στόχο την προώθηση της ψυχικής ευημερίας στα παιδιά και στους εφήβους, σε μια εποχή υψηλής τεχνολογίας. Ωστόσο, απαιτούνται τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία για την καθοδήγηση πολιτικών και συστάσεων αναφορικά από τον κατάλληλο χρόνο στην οθόνη και στην φύση κατά τα κρίσιμα στάδια ζωής, ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ψυχολογική ευημερία των νέων.

 

 

 

 

 

Πηγη .psychologynow.gr

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Κοινοποιείστε το άρθρο

You may also like